آتش‌ سوزی ساختمان

بیمه آتش‌ سوزی ساختمان

جبران خسارت و زیان‌های مالی و مادی است به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار که بر اثر حوادث به وجود می آید.
اطلاعات بیمه
اطلاعات بیمه آتش‌ سوزی ساختمان


مرحله قبل
لیست شرکت‌های بیمه
 • شرکت بیمه
 • قیمت
 • تعداد شعبه پرداخت
 • سطح توانگری
 • عملیات
بارگذاری تصاویر
آدرس تحویل گیرنده
زمان تحویل
روش تحویل
صورتحساب
مشخصات بیمه نامه
بیمه شونده
 • نام و نام خانوادگی
 • شماره تماس
بیمه گر
 • نام بیمه گر
 • مبلغ کل
 • تخفیف
 • مالیات
آدرس تحویل گیرنده
 • آدرس
 • کدپستی
 • زمان تحویل
 • قابل پرداخت
نوع پرداخت

شارژ کیف پول

مرحله قبل