شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) براساس قانون تاسیس موسسات بيمه غير دولتی و طی مجوزشماره 5200 بيمه مركزی ايران در عرصه بيمه كشور آغاز به كار نموده است.سرمايه شركت درحال حاضر چهار هزار ميلياردريال می باشد. عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از : o بانک پارسيان o ليزينگ پارسيان o شركت سرمايه گذاري تدبير o صبا تامين پارسيان o گروه مالي بانك پارسيان فعاليت بيمه پارسيان به استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي وقانون تاسيس بيمه مرکزي ايران به موجب پروانه شماره5200 مورخ 28/2/1382 و اخذ مجوز فعاليت در انجام كليه امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي اموال ، مسئوليت و اشخاص مي باشد. درحال حاضر بيمه پارسيان از نظر سرمايه (چهار هزار ميليارد ريال) و سهم بازاربيمه هاي خصوصي ، بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي گردد.


مشخصات
  • تعداد شعب 66
  • سطح توانگری 1